Kvindetøj

Er du på jagt efter nye klæder og trænger garderoben til fornyelse så findes der er ha af webshops og butikker hvor man kan få stillet sin sult. Men det kan være rigtig svært at finde rundt i på nettet for hvad skal man søge på hvis man er helt ny shopper på det online marked. Prøv bare at google tøj kvinder så vil få en milliard muligheder op. Men der er også meget snyd blandt så er du det mindste i tvivl om en webshop er legalt at shoppe på så tjek dem på trustpilot inden du ligger en ordre og betaler.

Der er mange kendte shops hvor man ved at det aldrig kan gå galt. Disse shops er så store at de tilbyder fri fragt og gratis retur inden 3 måneder. Det giver dig som forbruger god tid til at prøve tøjet og nemt at sende retur hvis ikke det lever op til forventningerne eller størrelsen ikke passer. Der hvor det kan være træls er hvis shoppen ikke tilbyder gratis retur. Der kan det blive et dyr køb og en langsommelig retur affære. Ofte skal man selv stå for fragt og det kan godt løbe op i 75 kr. Dertil kommer så at du skal vente på at de modtager pakken, får den behandlet og sætter pengene ind på din konto igen og der kan nemt gå helt op til 3 uger. Nogen gange skal man selv rykke for det før der sker noget. Men vi har hurtig levering.